פרשת בא
בני ישראל יוצאים ממצרים: מקום קשה ומכושף. באמצע רואים את השבטים בתוך מקום צר כי להמחיש את המקום שיצאו ממנו (המילה מצרים מלשון מיצר). בצדדים למעלה רואים 10 פרמידות לרמוז על 10 מכות שבעקבותם יצאו. במרכז למעלה מגן דויד שצוייר מהמשולשים של הפרמידות כדי להראות שבני ישראל היו ב- 49 שערי טומאה מגביל למצרים. השם עזר להם להתעות רוחנית ולהיות ראויים לצאת ממצרים ולבל את התורה. (זה הרעיון במגן דויד: שמחוברים כלפי מעלה יורד שפע למטה). בתוך המגן דויד רשום: בא. למעלה: "ישראל" היעד.

טכניקה טכניקה: הדפס על בד    מידות מידות: 70/50 ס"מ    מחיר מחיר: 400 ש"ח
הדפסים ניתן לקבל בגדלים שונים
מעוניין ביצירה זו? צרו קשר כאן